Karmansbo Bruksmiljö har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum

I Sverige finns 1 500 arbetslivsmuséer. Deras huvudsakliga inriktning är att bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. I Karmansbo, med rötter i svensk järnhantering som går tillbaka till 1500-talet, finns en sammanhållen bruksmiljö med smedja, klensmedja, kolhus, bostäder och bruksherrgård. Det är den enda kvarvarande lancashiresmedjan i världen som fortfarande kan dras igång.

Detta är den tolfte gången som en museiinrättning utses till Årets Arbetslivsmuseum. Det är en av två utmärkelser som kan ges till svenska muséer. Till tidigare muséer som på detta sätt uppmärksammats hör Glasmuséet i Boda och Frövifors Pappersbruksmuseum.

Juryn fäster särskilt avseende vid att kunskap och fysiska miljöer bevaras. Men det ideella engagemanget och ”Wow-effekten” har också stor betydelse.

Juryns motivering lyder:

”Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö.

Föreningen har genom föredömlig uppsökande och engagerande nyrekrytering lyckats få både ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ finansiering tryggar verksamheten för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med kunskapsöverföring genom utbildning av nya smeder, att brukets stolta traditioner kan föras vidare.

Karmansbo Bruksmiljö representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen.”

Se inslag från SVT Västmanland