Tekniken i smedjan

Träkilar istället för svetsning och timmer och barkbäddar ersätter betong och gummi. Det är kanske något drastiskt uttryckt men har faktiskt en viss relevans. Man kunde givetvis välla ihop järn i stället för att svetsa men om man ville ha en mjuk och förlåtande konstruktion så var träförband det bästa sättet att sammanfoga olika delar.

Bruskhjulet vars bruskar lyfter den tunga mumblingshammaren är fäst vid sin axel med träkilar och nålen dvs. träaxelns lagringsdel är också fastkilat. Även bruskarna är fastsatta i bruskhjulet med träkilar.

Vattenhjulsaxeln är tillverkad av nio träbalkar som sammanhållna av ett stort antal järnringar. I axeländarna sitter s.k. nålar som ligger lagrade i halvcirkelformade lagerskålar.

Vinkeldrevet vars ena axel är förbunden med en växel och en turbin och den andra med hjälpbrytarutrustningen är ett annat exempel på där trä får utgöra den detalj som skall brista om något icke önskvärt händer. Som man möjligen kan urskilja på bilden har det vänstra hjulet kuggar av trä. Om hjälpbrytaren körs fast på något sätt tas det bort som orsakade stoppet och ett par nya kuggar slås in istället för de brutna och man kan sedan köra vidare.

Koppling mellan valsverk och drivutrustning har brytpinnar av trä.

Mumblinghammaren fastsatt i sitt ok.