Klensmedjan

I den gamla klensmedjan håller smeden Magne Raknes till.

Magne håller kurs i smide och arrangerar olika evenemang för andra smeder.