Smedjan var i drift till 1958 och den gamla utrustningen fungerar ännu idag. I samband med flera av våra årliga aktiviteter och unika visningar tänder vi upp lancashiresugnarna, smälter järntackor och kör utrustning som mumbingshammare och valsverk. 

Våra årliga aktiviteter

Järnets Dag

Varje sommar första lördagen i juli är det “Järnets dag” i Karmansbo smedja. Då tänder vi lancashiresugnarna, järntackor smälts, vattenhjul, mumbingshammare och valsverk körs och stångjärn produceras. Vi visar också smedbostaden, ställer ut konst och serverar sme’mat. Järnets Dag ingår i #Järnruttenveckan som arrangeras under Ekomuseum Bergslagens paraply.

Kulturdagarna i Hed – INSTÄLLT pga. Corona

Kulturdagarna infaller den första helgen i augusti varje år och inleds med en konsert i Heds kyrka fredag kväll. Under lördagen och söndagens kan besökarna åka runt till olika platser i Hed, där det bjuds på ett 30-tal olika kulturupplevelser. Besökarna kan uppleva Karmansbo bruksmiljö, gå på visning på Bernshammars herrgård, lära sig om gärdesgårdsbygge och få tips om hur man renoverar gamla fönster. 

Karmansbo marknad

Varje år 6 juni, på Sveriges nationaldag, anordnar Bergslaget – tillsammans med Heds IF – Karmansbo marknad. Då delar Bergslaget också ut årets stipendium.

Kulturkalendern

Föreningen Kulturen i Hed ger årligen ut ”Kulturkalendern” som finns att köpa vid föreningarnas arrangement och i affärer i området.

Luciafirande

Tredje advent firas lucia i smedjan. Levande ljus lyser upp hela smedjan. En underbar upplevelse.

Om järnhanteringen vid Karmansbo bruk

Livet som smed

Arbetet framför härden var mycket tungt och krävande, dels på grund av hettan med också på grund av den fysiska ansträngningen med att hantera den 165 kilo tunga smältan. 

Vattenkraft från Hedströmmen

1930 drev Hedströmmen inte mindre än fem vattenhjul i Karmansbo på tillsammans 61 hkr och tre turbiner på tillsammans 155 hkr. Dubbelturbinen som drev valsverket gav ensam 100 hkr.

Skogen och kolet

Innehav av stora skogar var nödvändigt för att täcka det enorma behovet av träkol. Vid sekelskiftet när produktionen var som störst, förbrukade Karmansbo smedja tre kolmilor i veckan.

4 FEBRUARI 2013 – VESTMANLANDS LÄNS TIDNING

Karmansbo bruk blir byggnadsminne

”Det kulturhistoriska värdet hos Karmansbo bruk ska uppmärksammans och nu har Länsstyrelsen utsett bruket som byggnadsminne.

– Den här speciella miljön är värd att bevara för framtida generationer.

Dessutom hoppas vi att beslutet ska bidra till att fler tar del av historien och verksamheten som har funnits på platsen, säger Västmanlands landshövding Ingemar Skogö.

– Det är en viktig del av Bergslagens teknik och kulturhistoria. Att bruket blir ett byggnadsminne innebär att det inte får rivas, flyttas eller byggas om.”

JÄRNSTÄMPLING

Krav på stämpling av järn kom till på 1600-talet. Stämplarna visade vem som var bruksägare.

I Karmansbo användes under en tid en stämpel i form av en renhornskrona syftande på släkten Reenstierna som då ägde Norrhammars smedja, som 1812 kom att slås samman med Karmansbo. Under slutet av 1700-talet användes örnstämpeln avseende ägaren Löth- Örnsköld.

VILL DU BLI MEDLEM?

Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö

Hembygdsföreningen har funnits i 25 år och jobbar för att bevara och visa den unika miljön och för att renovera och hålla smedjan i gång.

Medlemskapet kostar 100 kronor per år. Avgiften sättes in på bankgiro: 286-3660

Betalningen måste märkas med ditt namn och e-postadress.

6 MAJ 1911 – KÖPINGS POSTEN

Bokhållaren Forsberg vid Karmansbo bruk fyllde 60 år

”Bokhållaren F A Forsberg vid Karmansbo bruk fyllde den 2 maj 60 år och uppvaktades på högtidsdagen med en del presenter, bland hvilka märktes en silfverdosa från bruket med inskription ”F A Forsberg på 60-årsdagen. Med tack för långvarig och trogen tjänst vid Karmansbo Bruk”. Dosan innehöll en penningsumma i guld. Därjämte erhöll jubilaren presenter af chefen, från kontorskamrater m fl. Blomsterskörden var särdeles riklig. Hr Forsberg har varit anställd vid Karmansbo bruk i 32 år.”