Karmansbo Bruksmiljö har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum

I Sverige finns 1 500 arbetslivsmuséer. Deras huvudsakliga inriktning är att bevara, bruka, och berätta om industrisamhällets kulturarv. I Karmansbo, med rötter i svensk järnhantering som går tillbaka till 1500-talet, finns en sammanhållen bruksmiljö med smedja, klensmedja, kolhus, bostäder och bruksherrgård. Det är den enda kvarvarande lancashiresmedjan i världen som fortfarande kan dras igång.

Detta är den tolfte gången som en museiinrättning utses till Årets Arbetslivsmuseum. Det är en av två utmärkelser som kan ges till svenska muséer. Till tidigare muséer som på detta sätt uppmärksammats hör Glasmuséet i Boda och Frövifors Pappersbruksmuseum.

Juryn fäster särskilt avseende vid att kunskap och fysiska miljöer bevaras. Men det ideella engagemanget och ”Wow-effekten” har också stor betydelse.

Juryns motivering lyder:

Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö.

Föreningen har genom föredömlig uppsökande och engagerande nyrekrytering lyckats få både ökat antal medlemmar och föryngring. En kreativ finansiering tryggar verksamheten för framtiden, likaså gör det aktiva arbetet med kunskapsöverföring genom utbildning av nya smeder, att brukets stolta traditioner kan föras vidare.

Karmansbo Bruksmiljö representerar Bergslagens och resten av landets alla järnbruk och är ett levande besöksmål för alla sinnen.

Se inslag från SVT Västmanland:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/har-ar-arets-arbetslivsmuseum-gubbhjartat-holl-pa-att-hoppa-ur-brostet 

Våra årliga aktiviteter

Järnets Dag 

Varje sommar första lördagen i juli är det “Järnets dag” i Karmansbo smedja. Då tänder vi lancashiresugnarna, järntackor smälts, vattenhjul, mumbingshammarens pulserande hjärta levandegör järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det heta järnet i autentisk miljö.

Kulturdagarna i Hed

Kulturdagarna infaller den första helgen i augusti varje år och inleds med en konsert i Heds kyrka fredag kväll. Under lördagen och söndagen kan besökarna åka runt till olika platser i Hed, där det bjuds på ett 30-tal olika kulturupplevelser.

Karmansbo marknad

Varje år 6 juni, på Sveriges nationaldag, anordnar Bergslaget – tillsammans med Heds IF – Karmansbo marknad. Då delar Bergslaget också ut årets stipendium.

Kulturkalendern

Föreningen Kulturen i Hed ger årligen ut ”Kulturkalendern” som finns att köpa vid föreningarnas arrangemang och i affärer i området.

Luciafirande 

Tredje advent firas lucia i smedjan. Levande ljus lyser upp hela smedjan. En underbar upplevelse.

Om järnhanteringen vid Karmansbo bruk

Livet som smed

Arbetet framför härden var mycket tungt och krävande, dels på grund av hettan med också på grund av den fysiska ansträngningen med att hantera den 165 kilo tunga smältan. 

Vattenkraft från Hedströmmen

1930 drev Hedströmmen inte mindre än fem vattenhjul i Karmansbo på tillsammans 61 hk och tre turbiner på tillsammans 155 hk. Dubbelturbinen som drev valsverket gav ensam 100 hk.

Skogen och kolet

Innehav av stora skogar var nödvändigt för att täcka det enorma behovet av träkol. Vid sekelskiftet när produktionen var som störst, förbrukade Karmansbo smedja tre kolmilor i veckan.

4 FEBRUARI 2013 – VESTMANLANDS LÄNS TIDNING

Karmansbo bruk blir byggnadsminne

”Det kulturhistoriska värdet hos Karmansbo bruk ska uppmärksammas och nu har Länsstyrelsen utsett bruket som byggnadsminne.

– Den här speciella miljön är värd att bevara för framtida generationer.

Dessutom hoppas vi att beslutet ska bidra till att fler tar del av historien och verksamheten som har funnits på platsen, säger Västmanlands landshövding Ingemar Skogö.

– Det är en viktig del av Bergslagens teknik och kulturhistoria. Att bruket blir ett byggnadsminne innebär att det inte får rivas, flyttas eller byggas om.”

JÄRNSTÄMPLING

Krav på stämpling av järn kom till på 1600-talet. Stämplarna visade vem som var bruksägare.

I Karmansbo användes under en tid en stämpel i form av en renhornskrona syftande på släkten Reenstierna som då ägde Norrhammars smedja, som 1812 kom att slås samman med Karmansbo. Under slutet av 1700-talet användes örnstämpeln avseende ägaren Löth-Örnsköld.

VILL DU BLI MEDLEM?

Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö

Hembygdsföreningen har funnits i 25 år och jobbar för att bevara och visa den unika miljön och för att renovera och hålla smedjan i gång.

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor. Avgiften sättes in på bankgiro: 286-3660 eller swishas till
123 40 564 46

Betalningen märker du med ditt namn och e-postadress.

6 MAJ 1911 – KÖPINGS POSTEN

Bokhållaren Forsberg vid Karmansbo bruk fyllde 60 år

”Bokhållaren F A Forsberg vid Karmansbo bruk fyllde den 2 maj 60 år och uppvaktades på högtidsdagen med en del presenter, bland hvilka märktes en silfverdosa från bruket med inskription ”F A Forsberg på 60-årsdagen. Med tack för långvarig och trogen tjänst vid Karmansbo Bruk”. Dosan innehöll en penningsumma i guld. Därjämte erhöll jubilaren presenter af chefen, från kontorskamrater m fl. Blomsterskörden var särdeles riklig. Hr Forsberg har varit anställd vid Karmansbo bruk i 32 år.”

Följ oss gärna på Facebook och Instagram: