Arbetarbostäderna

SMEDLÄGENHETEN

I byggnaden som kallas ”Långa raden” har en lägenhet bevarats i sitt ursprungliga skick. I lägenheten finns bohag efter den gamle och legendariske mästersmeden Gustav Melin och hans hustru Ida.  Gustav och Ida bodde som nygifta i träbyggnaden Fiskargränd, men flyttade så småningom in i en villa, Backgården, byggd av sonen Oscar. Materialet till villan fick Oscar bland annat genom att dyka efter timmer som sjunkit i Hedstömmen under flottningen till sågen, s.k. dykare. 

Välkommen att besöka smedlägenheten!

Våra öppettider


Arbetarbostäderna

Totalt hade bruket 75 lägenheter. Många smeder bodde också i sina torpstugor och hade en flera kilometer lång gångväg till sin arbetsplats.

Långa raden

1793 byggdes två exakt lika hus för att användas som smedbostäder. Hundra år senare byggdes de båda delarna samman och blev Långa raden. 

I Långa raden fanns 13 smedlägenheter, alla med ett rum och kök eller spiselrum.

På 1900-1950-talet bodde ungefär 80 personer där. Senare blev det sommarbostäder. Idag är Långa raden ombyggd till fem åretruntbostäder.

I ”Långa raden” finns också smedlägenheten som är öppen för visning under sommaren.

Lagårdsbyggninga

Ladugårdsbyggnaden byggdes troligen någon gång på 1700-talet. Halva byggnaden var ladugård för kor och den andra halvan var inredd med bostäder.

Kristi himmelsfärdsdagen 1884 brann ladugården ner. Det sägs att en piga hade varit på vinden och varit oförsiktig med sitt stearinljus.

Efter branden byggdes ladugårdsbyggnaden upp igen och inreddes nu med 16 lägenheter. 

Numera är ladugården åretruntbostäder med fyra lägenheter.

Drängstugan

För att avhjälpa bostadsbristen lät bolaget uppföra en ny bostad på bruket 1893. Den innehöll fyra rum på nedre botten och två rum på vindsvåningen.

När huset var klart flyttade ogifta smeddrängar in – därav namnet Drängstugan. Drängarna bodde flera i varje rum. Efter ett tiotal år flyttade fyra smedfamiljer in i huset.

Framför fönstren mot gården fanns en ljugarbänk. Det sägs att de lediga smederna satt här på kvällarna för att diskutera både världshändelser och händelser i smedjan.

Drängstugan är fortfarande bostad, nu med två lägenheter.

Fiskargränd

Fiskargränd uppfördes 1899 som bostad åt sex bruksfamiljer. Det blev ett ståtligt hus. Lägenheterna bestod av rum och kök, med två lägenheter på övervåningen och fyra på nedre botten.

Det sägs att Fiskargränd byggdes efter rivning av oxladugården. Namnet Fiskargränd kom av att fyra av sex arbetare som bodde där var hängivna fiskare. Huset brändes ner i mars 1972.

Stenhagsbacken

Byggnaden revs 1957.

Planritning – Långa raden

Planritning – Stenhagsbacken, andra våningen