Om Karmansbo bruksmiljö

I Karmansbo finns det en sammanhållen bruksmiljö med smedja, arbetarbostäder, brukskontor och herrrgård. Karmansbo var en gång ett av de större stångjärnsbruken i Västmanland. Smedjan lades ned 1958. Smedjan är nu den enda fungerande smedjan i sitt slag i världen.

Sedan december 1982 ägs smedjan av Skinnskattebergs kommun och är en viktig del av Ekomuseum Bergslagen .

Under den stora vårfloden 1977 förstördes stora delar av smedjan och man trodde inte att den var möjlig att bevara. Men mot alla odds restaurerades såväl byggnaden som maskineriet och idag kan mumblingshammaren, som väger 7,5 ton, åter höras. Vattenhjulet är rekonstruerat, valsverket och blåsmaskinen är iståndsatta och allt sammantaget gör Karmansbo till en levande anläggning.

I smedslängan ovanför smedjan finns en brukslägenhet inredd från sekelskiftet, som är öppen för besök, och i Bagarstugan finns en fotoutställning med bilder från förr.

Eldsjälar i Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö från vänster: Kalle Asplund, Tommy Berglund, Kent Abrahamsson och Lars Carnbrand.

HEMBYGDSFÖRENINGEN KARMANSBO BRUKSMILJÖ

Hembygdsföreningen har funnits i 25 år och har cirka 100 medlemmar, varav 20 är mycket engagerade i den ideella verksamheten.

Föreningen jobbar för att bevara och visa den unika miljön och för att renovera och hålla smedjan i gång.

Kommunen äger fastigheten och med hjälp av ekonomiska bidrag från länsstyrelsen och kommunen har smedjan kunnat renoverats, men det stora arbetet har utförts av medlemmarna i hembygdsföreningen.

Kontaktperson: Tommy Berglund,
telefon 070-777 36 74

VILL DU BLI MEDLEM?

Medlemskap i Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö kostar 100 kronor per år. 

Sättes in på bankgiro: 286-3660

Betalningen me märkas med ditt namn och e-postadress.

Våra samarbeten

Föreningen Kulturen i Hed

Kulturen i Hed är en paraplyförening för Bysala Hembygdsförening, Heds IF, Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö och Heds Vävstugeförening – alla i Skinnskattebergs kommun. Föreningen anordnar ”Kulturdagarna i Hed” som är ett årligt återkommande evenemang i Bernshammar, Bysala, Karmansbo och Hed. Föreningen ger också ut ”Kulturkalendern”.

Kontaktperson: Veine Eliasson, telefon 070-358 31 76

FÖLJ KULTUREN I HED PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM:


Tidskriften Bygd och Bruk

Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö deltar också i arbetet med den årliga utgivelsen av Bygd och Bruk tillsammans med sju andra föreningar i Skinnskattebergs kommun. 2016 fick föreningarna Västmanlands fornminnesförenings verksamhetspris på 5 000 kronor för sitt arbete med tidskriften.

Det är Skinnskattebergs hembygdsförening, Riddarhyttans hembygds- och intresseförening, Bysala hembygdsförening, Baggbrobygdens byalag, Färna hembygdsförening, Uttersbergs idrottsklubb och Stjärnviks bygdeförening.

Bergslaget

Bergslaget är en ideell förening som arbetar för att främja bygdens kulturella arv och framtid. Med stipendier och andra bidrag stöder Bergslaget de som gjort något beundransvärt för bygden.

Varje år, den 6 juni, på Sveriges nationaldag, anordnar Bergslaget – tillsammans med Heds IF – Karmansbo marknad. Då delar också Bergslaget ut årets stipendium.

Den första marknaden i nutid hölls av Kolsva Lions 1978 och fram till 2002 var Lions i Skinnskatteberg, tillsammans med Heds IF, ansvariga för marknadsaktiviteterna. År 2002 ombildades Lions Skinnskatteberg till att vara Föreningen Bergslaget som sedan dess tillsammans med Heds IF står för marknaden.

Kontaktperson: Åke Bolander, telefon 070-88 66 880

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS UTMÄRKELSE:

Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö nominerades till Årets hembygdsförening 2018

– Det känns hur stort som helst att vara nominerade, sa Tommy Berglund som är ordförande i föreningen.

13 föreningar var nominerade. Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar.

Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö blev nominerad av Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

ELDSJÄL

Gunnar Ahl

Gunnar har gjort mycket för att bevara Karmansbo bruksmiljö och står bakom många texter och bilder som dokumenterar den långa historien.

Han har en särskild relation till smedjan eftersom han sprang här som barn och såg smederna producera stångjärnet.

Människor med egna personliga minnen från järnproduktionens dagar finns snart inte mer.