Möt våra nya "smedhalvor" på Karmansbo bruk

Förra veckan fick de nya smederna vid Karmansbo bruk sätta på sig vita smedskjortor som bevis på att de har genomgått två utbildningsdagar vid det gamla bruket. Nu kan de föra brukets stolta traditioner vidare. Första ”arbetsdagen” blir Järnets dag då allmänheten bjuds in. Lancashireugnarna tänds, järntackor smälts, vattenhjul, mumblingshammaren och valsverk körs och stångjärn produceras.

Vid Karmansbo bruk utanför Skinnskatteberg finns en av landets mest välbevarade och sammanhållna bruksmiljöer med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor. Bruket grundades i början av 1600-talet och var en viktig arbetsplats i bygden ända tills det lades ned i 1958. Bruket drivs nu av hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö och de nya smederna ingår i en större grupp entusiaster som förvaltar kulturarvet.

Flera av smederna kommer bidra som guider i smedjan. Karmansbo bruksmiljö öppnar portarna för sommaren måndag 28 juni och tar dagligen emot besökare mellan klockan 12-17.

Vid bruket förädlade smederna tackjärn som kom från olika masugnar i trakten. Från sekelskiftet 1900 kom merparten från Liens hytta i Riddarhyttan. I verkets lancashireugnar, vilka är restaurerade, smältes tackjärnet om. Genom denna bearbetning framställde smederna ett högklassigt järn, lämpligt för tillverkning av redskap, vilket såldes över hela världen.

Under den stora vårfloden 1977 förstördes stora delar av smedjan och man trodde inte att den var möjlig att bevara. Men mot alla odds restaurerades såväl byggnaden som maskineriet och idag kan mumblingshammaren, som väger 7,5 ton, åter höras. Vattenhjulet är rekonstruerat, valsverket och blåsmaskinen är iståndsatta och allt sammantaget gör Karmansbo till en levande anläggning.

Smedhalva = lärling

Bildtext: Från vänster Marcus, Richard ,Gustav, Jerry, Stefan, Harry, Magne och Mats.

Kommentarer:

    Categories:

    Tags: